Tekstschrijver

U zoekt een allround tekstschrijver, die haarfijn aanvoelt hoe u uw doelgroep het beste bereikt? Bij mij kunt u terecht voor letterlijk elk gewenst tekstproduct, zoals:

 • folders en flyers
 • nieuwsbrieven
 • toespraken/gelegenheidsteksten: klik hier voor meer informatie
 • SEO webteksten
 • persberichten
 • advertorials
 • (jaar)verslagen en rapportages
 • PowerPointPresentaties
 • artikelen voor tijdschriften en dag-, verenigings- en bedrijfsbladen

 

Hierin kan ik het volgende voor u betekenen:

1) Tekstschrijven op basis van een interview of reeds bestaande informatie, in de juiste tone of voice, perfect afgestemd op uw doelgroep

2) Redigeren/corrigeren van door u aangeleverd tekstmateriaal. Dat wil zeggen dat ik:

 • structuur aanbreng in de tekst zodat deze overzichtelijk is, bijvoorbeeld met tussenkopjes, streamers en bijschriften
 • de spelling en interpunctie perfectioneer
 • “snoei” waar dat nodig is
 • zorg dat zinnen lekkerder “lopen” en dus prettiger lezen
 • stijlverbeteringen aanbreng
 • vorm en inhoud van de tekst perfect laat aansluiten op uw doelgroep
 • ontoegankelijk taalgebruik (ambtelijk, vol vakjargon) omzet in prettig leesbare taal

3) Tekstadvies voor het vinden van de juiste vorm om uw boodschap over te brengen op uw doelgroep

Boeken:

In oktober 2019 kwam mijn boek HELDEN uit, dat ik schreef in opdracht van de Zeeuwse GGZ-instelling EMERGIS. Het boek omvat 29 interviews met cliënten van Emergis, over wonen en/of werken met een psychische kwetsbaarheid. Ieder interview gaat vergezeld van een schitterend portret, gemaakt door fotografe Suzan Thiry. HELDEN kan worden besteld bij de boekhandel. ISBN: 97 89 09 03 24 12 8.

Emergis BOEK HELDEN 9-19

Offerte 

Klik hier voor persoonlijk overleg of het aanvragen van een vrijblijvende offerte op maat.

telefoon                        mail

0113-223860                info@paulakoster.nl
of 06-44636236